Browse Category by רן תלם
רן תלם

רן תלם על סקרנות

רן תלם על תפקיד הסקרנות בחיים של כולנו

רן הרצה בפני תלמידים בבית הספר לתקשורת במכללה למנהל.

הוא הסביר להם את המרכיב העיקרי בחייו המקצועיים שלו ולדעתו של כל אחד אחר