Browse Tag by פיהוק
נסיעה מספר, רן תלם

נסיעה מספר 3 – רן תלם על פיהוק

למה אנחנו מפהקים?

פיהוק זה לא רק עייפות ושעמום.

רן בנסיעה מספר 3 משתדל למנוע מהבת שלו מיקה לפהק כשהוא מסביר לה מה זה פיהוק בדרך לבית הספר.

מתוך ויקיפדיה:

פיהוק הוא רפלקס גופני הכולל פעירה רחבה של הפה והלועשאיפה ונשיפה אצל בני אדם ובעלי חיים. מהווה תסמין של עייפות, חוסר בשינה או שעמום.

נטען כי הפיהוק מגביר את ערנות האדם המפהק. הסיבות המדויקות לתופעת הפיהוק טרם ידועות לאשורן.

הפיהוק משמש גם כרמז חברתי בלתי מילולי בעל כמה משמעויות, בהתאם להקשר בו הוא נעשה, והוא עלול לשדר מסר אנטי חברתי מובהק.

מסיבה זו בתרבויות מסוימות מקובל להסתיר את פעולת הפיהוק על ידי שימת יד על הפה.

כאשר הפיהוק מלווה בקול, הוא עלול להתפרש כזלזול, כך לדוגמה, באוגוסט 2009 אזרח אמריקאי הועמד לדין משום שפיהק באופן קולני בזמן דיון בבית המשפט.


נסיעות קודמות

נסיעה מספר 1 – דמעות תנין

נסיעה מספר 2 – רוזה פרקס